MENIUÎN ATENȚIA SPONSORILOR

     Eventualele solicitări pentru spațiile de reclamă vor fi adresate redacției jurnalului Discobolul, Str. Constantin Noica nr. 140, sec. 6, Bucureşti, Tel: 021-3164107, Fax : + 40/21 3120400

ABONAMENTE:

  • pentru cadrele didactice din UNEFS - 120 ron/an (cu număr nelimit de articole pe an);
  • pentru cadrele didactice din afara UNEFS - 150 ron/an (cu posibilitatea de apublica 4 articole, pentru celelalte articole taxa este de 100 ron/articol). Persoanele din afara UNEFS, care nu sunt abonate la revistă, pot publica articole cu o taxa de 100 ron/articol.
  • pentru studenti, masteranzi, doctoranzi - 60 ron/an (cu posibilitatea de a publica 4 articole).

DATELE DE IDENTIFICARE BANCARE:

EDITURA DISCOBOLUL SRL
Banca Romana de Dezvoltare (BRD)- Groupe Societe Generale
Agentia Stirbei Voda, Bucuresti, Romania
Str. Stirbei Voda, nr. 156-158
SWIFT BRDEROBU
Cod IBAN:  RO37BRDE410SV41065964100