Ultimele pagini actualizate
 •    
 •     Program de Formare pentru Ocupația Tehnician Maseur
 •     Sarbatori de iarna - Baza didactica Parang
 •     Orar Studii de Doctorat
 •     Noul Website al UNEFS București
 •     Orar Master 2017-2018
 •     Taxe An Universitar 2017 - 2018

 • Linkuri utile       
 • Mesajul Rectorului • Actul de constituire
 • U.N.E.F.S......de-a lungul anilor
 • Istoric • Conducerea UNEFS
 • Organigrama UNEFS
 • Norme metodologice
 • Planuri şi rapoarte
 • Componenţa Senatului și Comisiilor Senatului U.N.E.F.S.
 • Componenţa Consiliului De Administrație U.N.E.F.S.
 • Contract de Management pentru Perioada 2016 -2020
 • Plan Strategic Instituţional pentru Perioada 2016 -2020 • Complex Central
 • Complex Parîng
 • Complex Eforie Nord
 • Baza Sportivă Rocar • Regulamente U.N.E.F.S. • Ziua Porților Deschise - UNEFS 2015
 • Anunț Privind Selecția Partenerilor, Entități Private
 • Taxe An Universitar 2017 - 2018
 • Proceduri de Lucru Interne ale UNEFS
 • Noul Website al UNEFS București
 • Rapoarte Comisia de Etică
 • Program Secretariat UNEFS - 22.12.2014 - 09.01.2015
 • Cazare An Universitar 2015-2016
 • Metodologia Alegerilor pentru Structurile şi Funcţiile de Conducere din UNEFS- 2016
 • Calendar înscriere programele: Instructor Fitness și Instructor Aerobic Fitness
 • Succesul UNFES la Olimpiada Tinerilor Doctoranzi, Ediţia a VI-a
 • Metodologie Proprie pentru Ocuparea Posturilor Didactice şi de Cercetare Declarate Vacante
 • Cadrele Didactice Cărora li s-a Aprobat Echivalarea pe Baza ECTS/SECT
 • Raporul Rectorului U.N.E.F.S. 2013
 • Înscriere Programe de Formare pentru Adulți
 • Adeverinţă C.N.S.A.S.
 • Proiectul de Cooperare Româno-Elvețian
 • Burse pentru Studenți, Masteranzi, Doctoranzi, Cadre Didactice și Cercetători
 • Program Desfășurare Examen Finalizare Studii Licență – Februarie 2014
 • Anunț Selecție Parteneri
 • Program de Formare pentru Ocupaţia Instructor Aerobic-Fitness
 • Program de Formare pentru Ocupaţia Instructor Fitness
 • Programe de Formare pentru Adulți
 • Rezultate Echivalare Studii de Scurtă Durată 2014
 • Raportul Anual al Rectorului UNEFS 2015
 • Indicatori sintetici ai execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Lansare Proiect - "Strategii pentru viitor, strategii pentru tineri"
 • Calendarul desfășurării concursului de admitere la studii postdoctorale
 • Sistemul de Control Intern/Managerial al UNEFS pentru Anul 2016 - Decizie și Program
 • Legislație
 • Program Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă - Preparator Fizic
 • Program Postuniversitar - Antrenor (A II-a Specializare)
 • Informații Utile pentru Studenții Străini
 • Trecerea în neființă a Conf. univ. THEODOR ROIBU
 • Ceremonia decernării titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Ivan Patzaichin
 • Raport al Departamentului pentru Managementul Calităţii din UNEFS (DMC) 2016
 • Raportul Rectorului Mandat 2012 -2016
 • Raportul Anual al Rectorului UNEFS 2013
 • Raportul Anual al Rectorului UNEFS 2014
 • Concurs ocupare posturi didactice
 • Declarații de Interes și de Avere 2015
 • Selecție Partener/Parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Gradație de Merit 2017 - 2021
 • Raportul Anual al Rectorului UNEFS 2016
 • Biroul Eliberare Acte Studii
 • Actele necesare pentru eliberarea unei adeverințe de pensie
 • Declarații de Interes și de Avere 2016
 • Posturi vacante în statutul de funcții al U.N.E.F.S. București
 • Transparența veniturilor salariale conform Legii 153/2017
 • Sarbatori de iarna - Baza didactica Parang
 • Program de Formare pentru Ocupația Tehnician Maseur • Arhiva
 • Memorialul Ileana Sima – Ediția a VIII-a
 • MARIUS VIZER - DOCTOR HONORIS CAUSA al UNEFS
 • Târgul de carte "Gaudeamus 2010"
 • Ceremonia de Decernare a Titlului de DHC domnului Ion Ţiriac
 • Festivalului Naţional Şcolar al Sportului Aerobic
 • Stagiul Naţional de Karate UNEFS 2010
 • Conferinţa Ştiinţifică Naţională UNEFS 2010
 • Gală Scrimă 2011 - KIDS GRAND PRIX – fencing epee
 • Cupa Anului I la Gimnastică Acrobatică ~ 2011 ~
 • În Memoriam
 • DOCTOR HONORIS CAUSA - VOLODYMYR MYKOLAIOVICH PLATONOV
 • Conferinţă de Presă Proiect P.C.D.E.F.S.
 • Forumul Educației 2011
 • Ziua Porților Deschise 2011
 • Cupa Anului I la Atletism 2011
 • Alberto Gualtieri Doctor Honoris Causa al Unefs
 • Jocurile Naționale Special Olympics România, București 2011
 • Congresul Internațional de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie ~ Ediția I ~
 • Conferința de Presă a Proiectului " Sport Junior " 10 IUNIE 2011
 • OCTAVIAN BELLU Doctor Honoris Causa al UNEFS
 • Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar 2013 - 2014
 • Gaudeamus 2011
 • Festivitate de Premiere a Sportivilor Clubului UNEFS la Gimastică Aerobică
 • UNEFS la Romanian International University Fair - RIUF
 • Kids Grand Prix – Fencing Épée Ediţia 2012
 • Majestatea Sa Regele Mihai I al României - Doctor Honoris Causa al UNEFS
 • Ziua Porților Deschise 2012
 • Lansare - Ziarul Studenţilor
 • UNEFS la “Fête Internaţionale de Sport de L’université D’artois”
 • UNEFS la Superlativ la Intersport Bucharest Streetball Weekend
 • Cupa Anului I la Gimnastică Artistică Ediţia 2012
 • Festivitate de Absolvire Promoția 2012
 • Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar 2012 - 2013
 • Congresul Internaţional de Pilates, Aerobic şi Fitness - Iaşi 2012
 • Campionatul Național Universitar de Karate 2016
 • Festivitate de Deschidere - An Universitar 2014-2015
 • Ziua Porților Deschise 2014
 • Ziua Porților Deschise 2015
 • Ziua Porților Deschise 2016
 • Rezultate Cupa Anului I - Gimnastică Ritmică și Gimnastică Artistică 2017 • Anunţ Închiriere • Senatul de Onoare al UNEFS București • Achiziții UNEFS • Interviu Acordat de Rectorul U.N.E.F.S.pe www.gsp.ro în data de 29.06.2011
 • Comunicat de Presă - 30.09.2014
 • Comunicat de Presă - 17.10.2014 (DHC -Ion Ţiriac)
 • Comunicate de Presă
 • Comunicat de Presă - 20.11.2014 (Ion Ţiriac - DHC al UNEFS Bucureşti)
 • COMUNICAT - Trecerea în nefiinţă a Majestăţii Sale Regina Ana a României • Adresa Universității • Birou Eliberări Acte Studii UNEFS


 • Mesajul Decanului - FEFS
 • Prezentare FEFS
 • Conducere FEFS
 • Structura FEFS
 • Secretariat FEFS
 • Contact FEFS
 • Departamentul de Educaţie Fizică şi Sportivă
 • Departamentul de Sport şi Performanţă Motrică
 • Proiect: "Absolvenţii şi Piaţa Muncii"
 • Componenţa Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Departamentul Învățământ cu Frecvență Redusă
 • Colaborările Externe ale FEFS
 • Programare Restanțe - Program: Preparator Fizic • Mesajul Decanului - Facultăţii de Kinetoterapie
 • Prezentare - Facultatea de Kinetoterapie
 • Conducere - Facultatea de Kinetoterapie
 • Structura - Facultăţii de Kinetoterapie
 • Secretariat - Facultatea de Kinetoterapie
 • Contact - Facultatea de Kinetoterapie
 • Departamentul de Motricitate Specială și Recuperare Medicală
 • Lista partenerilor - Facultăţii de Kinetoterapie
 • Componenţa Consiliului Facultăţii de Kinetoterapie • Conducerea Şcolii Doctorale
 • Componenţa Consiliului Şcolii Doctorale
 • Structura Școlii Doctorale
 • Departamentul: Școala Doctorală
 • Raportul de Autoevaluare al Activității IOSUD-UNEFS


 • Ofertă Educaţională –FEFS
 • Planuri de învățământ - Licență - FEFS
 • Planuri de învățământ - Masterat - FEFS
 • Plan de învățământ - Preparator Fizic - Studii Postuniversitare
 • Oportunităţi pe piaţa muncii - FEFS
 • Plan de învățământ - Antrenor - Studii Postuniversitare
 • Orar - Program Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă - Preparator Fizic
 • Program Finalizare Studii și Programare Restanțe - Preparator Fizic
 • Contracte de studii - FEFS
 • Contracte de studii - Studii de Licență - FEFS
 • Contracte de studii - Studii de Masterat - FEFS
 • Program Finalizare Studii Postuniversitare - Preparator Fizic – Septembrie – Octombrie 2016
 • Orar Program Postuniversitar: Antrenor
 • Evaluare Finală - Curs Instructor Fitness
 • Prelungire Termen de Înscriere - Programul Postuniversitar – Preparator Fizic • Cicluri de studiu - Kinetoterapie
 • Planuri de învățământ - Licență - Kinetoterapie
 • Planuri de învățământ - Masterat - Kinetoterapie
 • Oportunităţi pe piaţa muncii - Kinetoterapie
 • Examen Finalizare Studii Ciclul II Studii Universitare de Masterat
 • Contracte de studii - Kinetoterapie
 • Contracte de studii - Studii de Licență - Kinetoterapie
 • Contracte de studii - Studii de Masterat - Kinetoterapie • Regulamente
 • Conducători de Doctorat
 • Rezumate Teze de Doctorat - Engleză sau Franceză
 • Anunțuri și Comisii de susținere a Tezelor de Doctorat
 • Comisii Susținere Raport de Progres Nr. 1, An I (seria 2012-2015)
 • Programarea Raportului de Cercetare Nr.1 pentru ANUL II Sesiunea 14.05. – 18.05. 2012
 • Raport de Progres Nr. 1, An I Seria 2012-2015
 • Materii şi Credite -Doctorat
 • Comisii Admitere Proiecte - Studii de Doctorat
 • Ordinul Ministrului E.C.T.S. Nr.6468 din 07.12.2011 privind Atribuirea Titlului de Doctor
 • Susținere Raport de Progres Nr. 3, An III și Rapoarte Restante
 • Comisii Susținere Proiect de Cercetare Științifică An I (Seria 2012-2015) – Joi 14.03.2013
 • Planificare Proiect de Cercetare Științifică - An I (Seria 2015-2018)
 • Comisii Susțineri Rapoarte-Studii de Doctorat
 • Rezumate - Teze de Doctorat - Limba Română
 • Contract de Studii - Studii de Doctorat
 • Raport de Progres Nr. 2, An II și Rapoarte Restante
 • Rezumate Teze de Abilitare
 • Informații Generale - Frecvență Redusă
 • Programarea Sesiunii de Examene- Frecvenţă Redusă
 • Orar IFR 2011 - 2012
 • Orar - Modulul III - Preparator Fizic
 • Regulament Preparator Fizic • Cadrul juridic şi organizatoric al funcţionării al P.F.P.
 • Oportunități pe piața muncii - P.F.P.
 • Materii și credite - P.F.P.
 • Examen de absolvire (Nivel I) - P.F.P.
 • Examen de absolvire (Nivel II) - P.F.P.
 • Raport de Autoevaluare al P.F.P. • Structura anului Universitar 2016 - 2017 • Structura anului Universitar 2017 - 2018

 • Dosar Bursă Socială • Cazare An Universitar 2017-2018 • Taxe An Universitar 2017 - 2018 • Orar Licenţă 2017-2018
 • Orar Master 2017-2018
 • Orar Studii de Doctorat
 • Orar IFR - Studii de Licență 2017-2018
 • Orar Licenţă - Modulul IV - 2014-2015
 • Orar Master - Modulul IV - 2014-2015
 • Programare Activități Finalizare Studii – Licență – 2015
 • Programare Activități Finalizare Studii – Master – 2015
 • Orar Licenţă - Modulul IV - 2016-2017
 • Orar Master - Modulul IV - 2016-2017
 • Orar IFR - Modulul IV - Studii de Licență • Sesiune ANUL III - Zi și IFR- Studii de Licenţă
 • Sesiune ANUL II - Studii de Masterat
 • Sesiune Ani Terminali - Nivelul I și II - Program de Formare Psihopedagogică
 • Sesiune de Examene Studii de Doctorat
 • Sesiune de Examene - IFR - Studii de Licenţă
 • Anunţuri importante
 • Sesiune Deschisă de Examene - Studii de Licență
 • Sesiune ANUL III - Limba Franceză - Studii de Licenţă
 • Sesiune Deschisă de Examene - Studii de Masterat
 • Sesiune Deschisă de Examene - Program de Formare Psihopedagogică
 • Programare Sesiune Examene - Preparatori Fizici
 • Sesiune ANUL I și ANUL II - Zi și IFR - Studii de Licenţă
 • Sesiune ANUL I - Studii de Masterat
 • Sesiune Nivelul I și II - Program de Formare Psihopedagogică
 • Sesiune ANUL II - Limba Franceză - Studii de Licenţă • Prezentare Erasmus Plus
 • Ghidul studentului Plus
 • Contact Erasmus Plus
 • Selecţie Erasmus Plus 2015
 • Universităţi Partenere - Erasmus Plus
 • Informații Examene – Erasmus Plus 2015
 • Rezultate Finale Erasmus Plus
 • Regulament Erasmus Plus


 • Sesiune de Restanțe - Curs de Zi și IFR- Studii de Licenţă
 • Sesiune de Restanțe - Studii de Masterat
 • Sesiune de Restanțe - Frecvenţă Redusă
 • Sesiune de Restanțe- Program de Formare Psihopedagogică
 • Sesiune de Restanțe - LIMBA FRANCEZĂ - Studii de Licenţă • Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național "Tabere studențești" 2017
 • Examene - Programul de Formare Psihopedagogică
 • SESIUNE REEXAMINĂRI (a IV-a prezentare)
 • A II-a Verificare Antiplagiat
 • Lista locurilor în taberele studențești 2017
 • În Atenția Studenților de la Programul de Studii SPM-IFR
 • În Atenția Studenților • Studenţi de marcă
 • CAMPIONATUL EUROPEAN DE SCRIMĂ – JUNIORI 1-6 NOIEMBRIE 2009 ODENSE DANEMARCA
 • CAMPIONATUL NAŢIONAL DE KICK-BOX FIRST CONTACT 22.11.2009
 • TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI NAŢIONAL UNIVERSITAR DE VOLEI FEMININ 28-30 mai 2010
 • Campionatul Mondial de Karate, Seniori, W.U.K.F.S Italia (Lignano 27-29.05.2011)
 • Campionatul Naţional Universitar de Atletism, Bacău, 21 - 22 Ianuarie 2012
 • Campionatul Mondial de Karate Shotokan W.S.K.U. - Istambul - 23-25 martie 2012
 • Campionatele Naţionale Universitare de Înot- Piteşti 05.05.2012
 • Turneul Final al Campionatelor Naţionale Universitare de Handbal- 3 - 5.05.2012
 • Campionatul Naţional Universitar de Atletism, Cluj, 19-20 Mai 2012
 • Finala Campionatelor Universitare de Judo - Sibiu - 31 Mai -1 Iunie 2012
 • Turneul Final al Campionatului Naţional Universitar de Volei Masculin 1-3 Iunie 2012
 • Campionatul Național Universitar de Rugby în 7 - Bucureşti - 12-13.06.2012
 • Campionatul European de Scrimă U23 - Bratislava - 25-29 mai 2012
 • Campionatele Universitare de Atletism, Bacău 11-13.01.2013
 • CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE ATLETISM - CLUJ-NAPOCA, 18-19.05.2013
 • Campionatele Naționale Universitare de ATLETISM Bacău 1-2.02.2014
 • Campionatul European Universitar de Taekwondo, Moscova, 22-24 Noiembrie 2013
 • Campionatul Universitar de Judo, Sibiu, mai, 2014
 • Campionatele Naționale Universitare de ATLETISM, București 24-25.05.2014
 • Campionatul Național Universitar de înot – Pitești 24 – 25 mai 2014
 • Campionatele Naționale Universitare de Atletism, Bacău, 23-24.01.2015
 • Campionatul Național Universitar de Karate, București, 19.04.2015
 • Campionatul European de Scrimă U23, Vicenza - Italia, 25 Aprilie 2015
 • Campionatele Naționale Universitare de Atletism, Pitești, 15 – 17.05.2015
 • Campionatul Național Universitar de înot – Pitești 29-30 mai 2015
 • Campionatul Universitar de Judo - Sibiu 7-8 mai 2015
 • Jocurilor Europene - Baku - 2015
 • Campionatul European de Rugby U19 , Lisabona - Portugalia, 23 octombrie - 1 noiembrie 2015
 • Campionatele Naționale Universitare de Atletism, Bacău, 6-7.02.2016
 • Campionatul Universitar de Baschet - Feminin, Alba Iulia 8-10 aprilie 2016
 • Campionatul Universitar de Baschet 3x3, București, 20-21.05.2016
 • Campionatele Naționale Universitare de Atletism, Pitești, 21-22 mai 2016
 • Campionatul Național de Majorete 2016
 • Campionatul Național Universitar de Înot, Pitești, 21 – 22 mai 2016
 • Campionatele Naționale Universitare de Atletism, Bacău, 3-5.02.2017
 • Campionatul Național Universitar de Karate, București, 02.04.2017
 • Campionatul European de scrimă U23 - Minsk, 21-25.04.2017
 • Campionatul Național de Baschet Feminin 3x3 Mai 2017
 • Campionatul European de Scrimă pentru Seniori - Tbilisi, 17 iunie 2017
 • Campionatul Universitar de Șah 2017
 • Campionatul Național Universitar de Înot din - Bacău, 09 – 10 iunie 2017 • Evenimente sportive la care au paricipat Studenţii U.N.E.F.S..
 • Campionatul Universitar de Rugby în 7 21-22 iunie 2010
 • Festivalul Studențesc de Gimnastică Aerobică și Dans
  Ediția a IV-a - 7 Mai 2011 • Componența Grupelor
  Cupa LEON TEODORESCU
 • Cupa LEON TEODORESCU 2017 - Ediția a XIII-a
 • Rezultate Cupa LEON TEODORESCU
 • Programul de Desfășurare - Cupa LEON TEODORESCU
 • Regulament de desfășurare a competiției sportive – Cupa “Leon Teodorescu”
 • Echipe Cupa Leon Teodorescu 2014 • Sesiune de Reexaminări - Studii de Licenţă
 • Sesiune de Reexaminări - Studii de Masterat
 • Sesiune de Reexaminări- Program de Formare Psihopedagogică
 • Reexaminări: a IV-a și a V-a prezentare - Actualizare Continuă
 • Sesiune de Reexaminări - LIMBA FRANCEZĂ - Studii de Licenţă
 • Programarea Reexaminării la Disciplina Educaţie pentru Sănătate şi Prim Ajutor
 • Sesiune de Reexaminări (40 și 50 euro - Studii de Licenţă
 • Sesiune de Reexaminări (40 și 50 euro - Studii de Masterat • Proiect Doctorat și Postdoctorat
 • Invitaţie Workshop “I’m sweet!” -UNEFS-14 noiembrie 2014
 • Sesiune comunicări științifice ”Pluri și interdisciplinaritate: abordări actuale” • Finalizare Studii – F. Educație Fizică și Sport
 • Finalizare Studii – F. Kinetoterapie
 • Finalizare Studii – Program de Formare Psihopedagogică • Sesiune Deschisă - Studii de Licență
 • Sesiune Deschisă - Studii de Masterat
 • Sesiune de Refaceri LIMBA FRANCEZĂ - Studii de Licenţă
 • Sesiune Deschisă - Program de Formare Psihopedagogică • Programări Refaceri Intensive
 • Anunț Important - Programări Examene Refaceri Intensive


 • Prezentare C.F.D.P.
 • StructuraC.F.D.P.
 • Regulamente - C.F.D.P.
 • Program Examen pentru Obținerea Gradului Didactic II
 • Oferta educaţională - C.F.D.P.
 • Colocviul de Admitere pentru Gradul Didactic I
 • Raport de Autoevaluare al C.F.D.P.
 • Gradul Didactic II
 • Tematica Lucrărilor Metodico-Ştiințifice pentru Obținerea Gradului Didactic I, 2017 - 2019
 • Orarul Activităților în Cadrul Programului de Formare Instructor Aerobic Fitness
 • Calendarul de desfăşurare al examenului de grad II - Sesiunea August 2015
 • Orar Program Instructor Fitness
 • Contact C.F.D.P. • Prezentare D.C.R.E.
 • Componenţa Departamentului D.C.R.E.
 • Regulament
 • Contact DCRE • Prezentare C.C.I.
 • Structura C.C.I.
 • Regulament C.C.I.
 • Contact CCI
 • Proiecte
 • Proiecte în derulare
 • Proiecte de Cercetare Derulate / Monitorizate • Prezentare CCOC
 • Structura CCOC
 • Serviciile oferite CCOC
 • Contact CCOC
 • Proiect ”Studenții Sportivi se pregătesc pentru Jobul potrivit” • Prezentarea Bibliotecii U.N.E.F.S.
 • Despre Noi
 • Standul de Carte al Bibliotecii UNEFS
 • Standul de Carte al Secretariatului UNEFS
 • Stand de Carte
 • Noutăți Intrate în Bibliotecă • Numărul curent al Revistei Discobolul
 • Istoric
 • Procesul de Recenzare
 • Recomandări pentru Colaboratori
 • Arhivă Revista Discobolul
 • Contact Revista Discobolul
 • Discobolul Nr.7
 • Discobolul Nr.8
 • Discobolul Nr.9
 • Discobolul Nr.10
 • Discobolul Nr.11
 • Discobolul Nr.12
 • Discobolul Nr.13
 • Discobolul Nr.14
 • Discobolul Nr.15
 • Discobolul Nr.16
 • Discobolul Nr.17
 • Discobolul Nr.18
 • Discobolul Nr.19
 • Discobolul Nr.20
 • Discobolul Nr.21
 • Colectiv de Redacţie
 • Discobolul Nr.22
 • Discobolul Nr.23
 • Discobolul Nr.24
 • Discobolul Nr.25
 • Discobolul Nr.26
 • Discobolul Nr.27 • Sistemul de management al calităţii în UNEFS


 • Generalități - Admitere Licenţă 2017
 • Anunțuri - Admitere Studii de Licență 2017
 • Calendarul Concursului de Admitere – Licență 2017
 • Conţinutul Probelor de Concurs – Admitere Licență 2017
 • Admitere Studii Universitare de Licență - Români de Pretutindeni 2017
 • Fișă medicală și Adeverință sportivi de performanță - Admitere Licenţă 2017
 • Adeverință sportivi de performanță - Admitere Licenţă
 • Candidaţii Declarați Admişi/Respinși fără Examen de Admitere - Admitere Licență 2017
 • Cetățeni din State Terțe UE - Admitere Studii Universitare de Licență 2017
 • ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE AU SUSŢINUT EXAMENUL DE ADMITERE LICENŢĂ 2014
 • Candidaţi Admişi pe Locuri cu Taxă - IFR - Sportivi de Performanță- Admitere Licență 2017
 • Calendar Admitere Licență 2016 - Program Studii: SPM - Învățământ cu Frecvență Redusă
 • REZULTATE FINALE – Admitere Licenţă Septembrie 2017
 • Repartizarea pe Săli a Candidaţilor la Proba Scrisă - Admitere Licenţă 2016
 • REZULTATE FINALE – Admitere Licenţă 2017
 • Înscrieri pentru Cele 5 Locuri Bugetate Sportivii de Înaltă Performanță Admitere Licenţă 2012
 • Rezultate Finale Învățământ cu Frecvență Redusă - Admitere Licenţă 2016
 • REZULTATE FINALE Învățământ cu Frecvență Redusă– Admitere Licenţă 2015
 • Număr de Locuri - Admitere Studii de Licență 2015
 • În atenția candidaților la FEFS - SPM IFR - Admitere Licență 2015
 • Admitere pentru Studenții pe Cont Propriu Valutar - 2015
 • Broșuri de Admitere 2016 - Studii de Licență
 • Metodologiile de Admitere 2016 - Studii de Licență
 • Repartizare Locuri - Admitere Studii de Licență - 2016
 • Program Admitere Studii Universitare de Licență - Români de Pretutindeni
 • Confirmarea locului - Admitere Licență 2016
 • Număr de locuri- Admitere Studii de Licență 2017
 • Anunț Important-Admitere Studii de Licență - Sesiunea Septembrie 2017
 • Rezultatele obținute la Proba de Educație Fizică - Admitere Licență 2017 • Calendarul Concursului de Admitere – Masterat 2017
 • Generalități – Masterat 2017
 • Număr locuri – Masterat 2017
 • Anunț Important-Admitere Studii de Master - Septembrie 2017
 • Anunț Important!! - Admitere Masterat 2016 - Sesiunea a II-a
 • Broșura de Admitere 2017 - Studii de Masterat
 • Rezultatele Candidaţilor la Proba 1 (Competenţă Lingvistică) Admitere Masterat 2017
 • Candidaţii Declaraţi Admişi la Proba 1 - Proba de competenţă lingvistică
 • REZULTATE FINALE - Admitere Masterat 2017
 • Rezultatele Obţinute la PROBA 2 -Admitere Masterat 2014
 • Anunț Important!! - Admitere Masterat 2016
 • Rezultatele Candidaţilor la Proba 1 (Competenţă Lingvistică) Admitere Masterat 2016
 • ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR CARE AU SUSŢINUT EXAMENUL DE ADMITERE MASTERAT 2016
 • Candidaţii Declaraţi Admişi, fără examen, la Proba 1 - Proba de competenţă lingvistică
 • REZULTATE FINALE - Admitere Masterat 2015 • REZULTATE FINALE - Admitere Doctorat 2015
 • Grafic Admitere – Admitere Doctorat 2017
 • Metodologia privind Organizarea şi Desfăşurarea Concursului de Admitere Studii de Doctorat 2017
 • Rezultate Admitere Doctorat 2014
 • Repartizarea locurilor pentru Admitere - Doctorat
 • Comisii Examen - Admitere Studii Universitare de Doctorat 2016-2017
 • Rezultate Admitere Studii de Doctorat 2016
 • Broșură de Admitere - Studii de Doctorat 2016
 • Locuri Alocate– Admitere Doctorat 2017
 • Acte Necesare – Admitere Doctorat 2017
 • Alocarea Locurilor - Admitere Doctorat 2017
 • Comisii Concurs – Admitere Doctorat 2017
 • Rezultate Admitere Studii de Doctorat 2017


 • Ceremonie C.I.O.
 • Curs de Orientare Turistică Complex Parîng
 • Festivitate de Deschidere
  Anul Universitar 2009-2010
 • Târgul de Carte
  GAUDEAMUS 2008
 • Târgul de Carte
  GAUDEAMUS 2009
 • Conferinţă de Presă Motivation România 2009
 • Conferinţa Internaţională de Comunicări Ştiinţifice U.N.E.F.S. 2010
 • Curs Nataţie
 • Cupa Anului I la Atletism
  ed. I - 2010
 • Ziua Porţilor Deschise UNEFS 2010
 • Turneu Franţa 2010
 • Serbarea Pomului de Crăciun U.N.E.F.S. 2009
 • Cupa Anului I la Gimnastică Artistică U.N.E.F.S. 2009
 • Gala Scrimei "Muşchetarii U.N.E.F.S." 2009
 • Vizita lui Semmy Schilt la U.N.E.F.S. - 2009
 • Festivitate de Absolvire Promoţia 2009
 • Examen de Licenţă U.N.E.F.S. 2010
 • MARIUS VIZER - DOCTOR HONORIS CAUSA al UNEFS
 • Târgul de Carte Gaudeamus 2010
 • Stagiul Naţional de Karate UNEFS 2010
 • Conferinţa Ştiinţifică Naţională UNEFS 2010
 • Evenimente 2008
 • Evenimente 2009
 • Evenimente 2010
 • Galerie Foto
 • Colinde de Crăciun 2010
 • Andreea Răducan la Întâlnire cu Studenţii UNEFS
 • VOLODYMYR MYKOLAIOVICH PLATONOV - DOCTOR HONORIS CAUSA al UNEFS
 • Evenimente 2011
 • Festivalul Studențesc de Gimnastică Aerobică și Dans
  Ediția a IV-a - 7 Mai 2011
 • Alberto Gualtieri Doctor Honoris Causa al Unefs
 • Congresul Internațional de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie ~ Ediția I ~
 • Conferința de Presă a Proiectului " Sport Junior "
 • OCTAVIAN BELLU - DOCTOR HONORIS CAUSA al UNEFS
 • Campionatul Mondial de Karate, Seniori, W.U.K.F.S Italia (Lignano 27-29.05.2011)
 • JEAN PAUL DAVID - President l ordre de masseurs et kinesiterapistes France
 • Majestatea Sa Regele Mihai I al României Doctor Honoris Causa al UNEFS
 • Evenimente 2012
 • Cupa LEON TEODORESCU 2012 Ediția a VIII-a -Foto
 • UNEFS la “Fête Internaţionale de Sport de L’université D’artois”
 • UNEFS la Superlativ la Intersport Bucharest Streetball Weekend
 • UNEFS 90 de ani - Cercul Național Militar
 • Evenimente 2013
 • Congresul Internațional de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Ediția a III-a
 • Evenimente 2014
 • Festivitatea de deschidere a Anului Universitar 2014-2015
 • Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Ion Ţiriac
 • Cupa Anului I la Dans Sportiv 2015
 • Evenimente 2015
 • Congresul Internațional de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (ICPESK), Ediția a V-a, 2015
 • Lansare carte: Acad. Vladimir Platonov
 • Semnare Protocol: UNEFS - Federația Română de Șah
 • Rectorul UNEFS București - Doctor Honoris Causa al USEFS din Chișinău
 • Evenimente 2016
 • Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Ivan Patzaichin
 • Festivitatea de deschidere a Anului Universitar 2016-2017 • Galerie Video
 • Evenimente 2011
 • Kids Grand Prix – Fencing Épée Ediţia 2012


 • Regulamente • Proceduri de Lucru Interne ale UNEFS • Rapoarte UNEFS


 • Proiecte derulate prin CCI
 • Alte proiecte UNEFS
 • Proiecte în parteneriat
 • Procedura de selecție a partenerilor pentru granturi SEE 2014-2021

 • Clock
  1:20
  24 October, 2018
  Hartă site
  Contact
   Căutare 
                   
  Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
  Web design by