MENIU


FORMA DE PREZENTARE

 • Prezentare în plen; 
 • Prezentare Orală - maximum 15 min;
 • Prezentare e-Poster - maximum 5 min;
 • Prezentare în absenția: Celor care nu pot ajunge la congres, ICPESK oferă posibilitatea de a participa ca prezentator absent. Prezentatorul absent poate să încarce abstractele și lucrările prin intermediul platformei de congres, abstractele vor fi printate în broșura congresului (ISBN).    

REZUMATUL LUCRĂRILOR

Extras din manualul de publicare a Asociației Americane de Psihologie. Ed a 6-a. (2010)

Rezumatul este o prezentare scurtă și cuprinzătoare a conținutului articolului; el permite cititorilor să treacă repede în revistă conținutul articolului și dă posibilitatea celor interesați să găsească articolul în bazele de date cu indexări și rezumate. Un rezumat bun este: exact, non-evaluativ, coerent și cursiv, dar și concis. Astfel:

Rezumatul unui studiu empiric trebuie să descrie:

 • tema cercetată, într-o singură propoziție;
 • participanții (cum ar fi vârsta, sexul și grupul etnic de care aparțin);
 • trăsăturile esențiale ale metodei de cercetare;
 • principalele rezultate, inclusiv mărimea efectului și intervalele de încredere și/sau nivelurile de semnificație statistică; și
 • concluziile: implicațiile și aplicarea lor.

Rezumatul pentru un articol de tip recenzie bibliografică trebuie să cuprindă:

 • tema cercetată;
 • criteriile de eligibilitate ale cercetării; categoriile de participanți antrenați în studiile inițiale;
 • rezultatele principale (inclusiv cele mai importante mărimi ale efectelor);
 • concluziile (inclusiv limitările); și
 • implicațiile pentru teorie, politici și/sau practică.

Rezumatul pentru un articol teoretic trebuie să descrie:

 • cum funcționează teoria sau modelul ales și/sau  principiile pe care se bazează aceasta și
 • ce fenomene descrie teoria sau modelul și raportul acestora cu rezultatele empirice.

Rezumatul pentru un studiu de caz trebuie să descrie:

 • subiectul și trăsăturile relevante ale individului, grupului, comunității sau organizației prezentate;
 • caracterul sau soluția unei probleme, ilustrată de cazul exemplificat; și
 • problemele propuse pentru o cercetare sau o teorie suplimentară.

Lungimea rezumatului trebuie să fie cuprinsă între 200 si 250 de cuvinte și este urmat de 3-5 cuvinte cheie.CATEGORII DE LUCRĂRI


A. CERCETARE EMPIRICĂ


1. Studii empirice
. Studiile empirice sunt rapoarte de cercetare originale. Acestea includ analize secundare care testează ipoteze prin prezentarea noilor analize de date neluate în considerare sau abordate în rapoartele anterioare. Ele constau de obicei din secțiuni distincte care reflectă etapele procesului de cercetare și care apar în următoarea ordine:

Introducere: dezvoltare a problemei în curs de investigare, inclusiv antecedentele sale istorice, și declarație cu privire la scopul anchetei;
Metoda: descriere a procedurilor utilizate pentru a efectua ancheta;
Rezultate: raport cu privire la constatări și analize, precum și
Discuție: rezumat, interpretare, și implicațiile rezultatelor.

2. Studii de caz
Studiile de caz sunt rapoarte ale materialelor de caz, obținute în timp ce se lucrează cu o persoana, un grup, o comunitate sau o organizație. Studiile de caz ilustrează o problema, indică un mijloc pentru rezolvarea unei probleme; și/sau pun în lumină viitoarele nevoi de cercetare, aplicații clinice, sau aspecte teoretice. În scrierea studiilor de caz, autorii analizează cu atenție echilibrul dintre furnizarea de material ilustrativ important și responsabilitatea asupra materialelor de caz confidențiale.

B. RECENZIA TEORETICĂ

1. Recenzia literaturii de specialitate


Analiza literaturii, inclusiv sintezele de cercetare și metaanalizele, sunt evaluări critice ale materialului deja publicat. În meta-analize, autorii folosesc proceduri cantitative pentru a combina statistic rezultatele studiilor. Prin organizarea, integrarea, și evaluarea materialelor publicate anterior, autorii de recenzii ale literaturii de specialitate iau în considerare progresul cercetării pentru a clarifica o problema. Într-un anumit sens, recenziile literaturii sunt tutoriale, întrucât autorii:

• definesc și clarifică problema;
rezumă anchetele anterioare pentru a informa cititorul asupra stadiului cercetării;
identifică relații, contradicții, lacune, și incoerențe în literatura de specialitate, și
sugerează următorul pas sau pași în rezolvarea problemei.

Componentele recenziilor literaturii de specialitate pot fi aranjate în diverse moduri (de exemplu, prin gruparea cercetării bazate pe similitudine în concepte sau pe teorii de interes, asemănări metodologice între studiile analizate, sau dezvoltarea istorică a domeniului).

2. Articole teoretice. În articolele teoretice, autorii se bazează pe literatura de specialitate existentă pentru a avansa teoria. Recenzia literaturii de specialitate și articolele teoretice sunt de multe ori similare în structură, dar articolele teoretice prezintă informații empirice doar atunci când avansează o problema teoretică. Autorii articolelor teoretice urmăresc dezvoltarea teoriei pentru a extinde și a rafina constructele teoretice, sau prezentarea unei noi teorii sau analizarea teoriei existente, subliniind defectele sau demonstrând avantajul unei teorii asupra alteia. În acest tip de articol, autorii examinează de obicei coerența internă a unei teorii și validitatea externă. Secțiunile unui articol teoretic, ca și cele ale unei recenzii a literaturii de specialitate, pot varia, în funcție de conținutul lor.